O společnosti

KOVO SDS s.r.o. je český podnikatelský subjekt, který byl založen jako soukromá firma v roce 1994 s jedním provozem výkupu druhotných surovin.V průběhu 18 let se firma rozrostla o dalších 7 regionálních provozoven.

Firma získala v červenci 1994 povolení podnikání v oblasti nakládání s odpady a v září 2004 povolení podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Od listopadu 2004 má firma povolení na ekologickou likvidaci auto vraků s úředním potvrzením. Dále firma nabízí prodej hutního a užitkového materiálu.Vlastní certifikát na výrobu hydraulických hadic a příslušenství.

Datum 1.1.2012 se stal pro firmu důležitým mezníkem. Uskutečnila se nová právní forma: Společnost s ručením omezeným. Jednateli jsou Miroslav Mayer a Stanislava Mayerová.

V současné době se společnost řadí mezi středně velké subjekty působící v daném hospodářském sektoru. Další rozvoj se zaměřuje především kvalitativním směrem. Upřednostňováním kvality poskytovaných služeb před objemovou expanzí chce společnost čelit nedostatkům a zároveň si tím chce vytvořit stabilní základ tradice vysokého standartu nabízených prací a služeb.

Technologický rozvoj firmy se orientuje směrem určovaným evropskou legislativou a možnostem českého trhu. Nejen každý řídící pracovník je si vědom skutečností, že jedině firmy s novými technologiemi mohou postupně rozšiřovat své působení a plnit náročné potřeby ekologicky vyspělé společnosti.Záměrem společnosti je cílevědomě přispívat k neustálému zlepšování životního prostředí. Hlavní činností společnosti je poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady s důrazem na likvidaci kovového odpadu.